Maxime Buchet

Parteneri

Nicolas Melot

Parteneri

Toma Rajcevic

Of Counsel

Tristan Joly

Collaborateur

Aurore Laisné

Collaboratrice

Julien Lemaitre

Collaborateur

Imelda Massounga

Collaboratrice

Marien Maudet

Collaborateur

Fanny Pallier

Collaboratrice

Yann Prudon

Collaborateur

Ibrahim Soula

Assistant

Parteneri


Maksim Buše

Maksim Buše je stekao veliko iskustvo pravnog i poreskog savetnika u najuglednijim pariskim kancelarijama. Posebno se bavi spajanjima, pripajanjima, restrukturacijama i poreskim pravom grupa preduzeća, nepokretnosti i imovine.

Zahvaljujući raznovrsnim iskustvima, uključujući i preduzeća sa CAC 40, nudi pragmatična i efikasna rešenja. Objavio je brojne članake u više pravnih i ekonomskih časopisa, posebno u La revue Droit Fiscal, Les Echos et Option Finances.

Maksim Buše je diplomirao uporedno pravo na pravnom fakultetu u Kopenhagu, ima dve postdiplomske specijalističke diplome iz poslovnog poreskog prava (DJCE i DESS) pravnog fakulteta u Eks en Provansu i dobitnik je prve nagrade na konkursu Francis Lefebvre.

Član je Međunarodnog poreskog udženja (IFA), Međunarodne advokatske komore (IBA) i Međunarodnog udruženja mladih advokata (AIJA).

Kontakt: maxime.buchet@nmb-avocats.com

Nikola Melo

Nikola Melo je stekao izuzetno veliko iskustvo u poslovnom i poreskom u međunarodnim advokatskim kancelarijama i priznati je stručnjak naročito za spajanja i pripajanja preduzeća, međunarodno poresko pravo, imovinsko poresko pravo i poreska pitanja složenih operacija.

Nikola Melo je docent na pravnom fakultetu u Renu gde vodi Master 2 za međunarodno poslovno pravo i predaje poresko pravo na univerzitetima Paris II i Paris-Dauphine.

Nikola Melo je specijalizirao međunarodno poslovno pravo na univerzitetu Pariz I Panteon Sorbona (DESS), magistrirao međunarodno privatno pravo na univerzitetu Pariz II Panteon Asas (DEA), magistrirao međunarodno poslovno pravo na pravnom fakultetu univerziteta Nju Jork (LLM) i doktorirao pravo na univerzitetu Pariz II Panteon Asas.

Član je Međunarodnog poreskog udruenja (International Fiscal Association) i Francuskog društva za javne finansije (Société française de finances publiques).

Autor je knjige « Principi teritorijalnost i svetskog poreza » ("Territorialité et mondialité de l’impôt") objavljene u Editions Dalloz 2004 godine, brojnih publikacija i studija u francuskim i inostranim časopisima. Nikola Melo je dobio nagrade Bersi (Bercy), koju dodeljuje Francusko društvo za javne finansije (Société française de finances publiques), i Mičel B. Karol (Mitchell B. Carroll) koju dodeljuje Međunarodno poresko udruženje (International Fiscal Association). 

Kontakt : nicolas.melot@nmb-avocats.com

Of Counsel


Bris Lavo

Advokat u Pariskoj komori od 1999, Bris Lavo vlada engleskim i italijanskim jezikom i ima veliko iskustvom u sporovima iz poslovnog prava stečenim u velikim međunarodnim advokatskim kancelarijama.

Pravni je direktor francuske filijale jedne od najvećih svetskih finansijskih ustanova koja pripada italijanskoj bankarskoj grupaciji UniCredit a između 2006. i 2012. bio je uključen u brojne i raznovrne bankarske i finansijske operacije.

Savetuje i zastupa francuska i inostrana preduzeća i njihove kadrove u izbegavanju sukoba i sporovima iz poslovnog prava. Posebno se bavi savetovanjem finansijskih ustanova, industrijskih preduzeća i diplomatskih ustanova.

Zastupao je brojne klijente u sporovima iz krivičnog poslovnog i krivičnog radnog prava.

Bavi se i pitanjima radnog i socijalnog prava prilikom spajanja, pripajanja restrukturacija, ekonomskim otpuštanima te sporovima, uključujući i grupne tužbe (class actions), u ovim pitanjima.

Zahvaljujući svom iskustvu uspešno savetuje stranke u složenim, multidisciplinarnim i često međunarodnim sporovima, posebno u francusko italijanskim odnosima.

Bris Lavo predaje međunarodno finansijsko pravo na pravnom fakultetu u Renu, Magistrirao je međunarodno privatno i međunarodno trgovačko pravo na univerzitetu Pariz II Panteon Asas, gde je završio i osnovne studije.

brice.laveau@blavocats.org

Toma Rajčević

Toma Rajčević je stekao značajno iskustvo u međunarodnom poslovnom, privatnom, arbitražnom, evropskom i pravu međunarodnog razvoja kao savetnik ili ekspert francuske, američke i srpske vlade, Evropske komisije, Svetske banke, Međunarodnog arbitražnog suda Međunarodne privredne komore u Parizu (ICC), invetsicionih fondova i međunarodnih preduzeća. Svoja iskustva je potvrdio u Francuskoj, zemljama srednje i istočne Evrope, zapadne Azije i Magreba, gde se bavio pregovaranjem i sačinjavanjem međunarodnih ugovora, savetovanjem investitora u pogledu modaliteta njihovih ulaganja, arbitražnim rešavanjem sporova i pružanju podrške državama u harmonizaciji sa evropskim zahtevima.

Toma Rajčević predaje međunarodno privatno pravo i međunarodnu arbitražu na programu Masteru II iz međunarodnog poslovnog prava na pravnom fakultetu u Renu. Predavao je privatno, porodično i trgovačko pravo na univerzitetu u Serži Pontoazu.

Doktor je prava i nosilac diplome DEA (Magistar) iz međunarodnog privatnog i trgovačkog prava univerziteta Pariz 2 Panteon Asas gde je završio celokupne studije i diplomirani je pravnik i magistar pravnog fakulteta u Beogradu.

Član je organizacije Evropski pokret.

Toma Rajčević je autor knjiga « Međunarodno privatno pravo u kodifikacijama istočnoevropskih zemalja » u izdanju Instituta za uporedno pravo u Beogradu i « Pravo konkurencije EU » u zajedničkom izdanju francuske i srpske vlade, autor je Juris Klasera te brojnih članaka i radova objavljenih u francuskoj i stranoj stručnoj i opštoj štampi, posebno u Revue critique du droit international privé i Revue de l’arbitrage.

Položio je advokatsku zakletvu 2003. Pošto je radio jednoj pariskoj međunarodnoj kancelariji pridružio se kancelariji Melot et Buchet Avocats 2011.

Advokat je u Parizu.

toma.rajcevic@nmb-avocats.com

Collaborateurs


Tristan Žoli

Tristan Žoli ima diplomu Master 2 « Imovinsko pravo i upravljanje imovinom » Univerziteta Ren I. Pošto se četiri godine bavio imovinskim inžinjeringom u odeljenju za upravljanje velikim bogatstvima ugledne banke, 2015. godine je položio advokatsku zakletvu i pridružio se kancelariji Melot & Buchet Avocats u okviru kancelarije u Renu. Tristan je advokat u Renu.

tristan.joly@nmb-avocats.com

Aurora Lene

Nosilac je diplôme Master 2 iz međunarodnog poslovnog prava a univerziteta u Renu.

Pridružila se kancelariji Melot & Buchet odmah po polaganju advokatske zakletve 2011. godine.

Advokat je u Renu. 

aurore.laisne@nmb-avocats.com

Žilijen Lemetr

Nosilac je diploma Master 2 iz oblasti privatne parnice sa univerziteta u Kanu (Caen) i Master 2 iz oblasti prava preduzeća sa univerziteta u Anžeru.

Pridružio se kancelariji Melot & Buchet odmah po polaganju advokatske zakletve 2012. godine.

Žilijen je upisan u Advokatsku komoru u Renu.

julien.lemaitre@nmb-avocats.com

Imelda Masunga

Nosilac je diploma Master 2 iz oblasti opšteg i poreskog prava preduzeća sa univerziteta u Orleanu i Master 2 iz oblasti prava preduzeća univerziteta Pariz Dofin.

Pridružila se kancelariji Melot & Buchet odmah po polaganju advokatske zakletve 2011. godine.

Advokat je u Parizu.

imelda.massounga@nmb-avocats.com

Marijen Mode

Marjien Mode ima diplomu Master 2 « Poslovno i Poresko pravo » Univerziteta u Orleanu. Pridružio se kancelariji Melot & Buchet pošto je položio zakletvu, 2018. godine. Marijen je advokat u Renu.

marien.maudet@nmb-avocats.com

Fani Palije

Nosilac je diploma Master 2 iz oblasti imovinskog prava i upravljanja imovinom sa u Renu i univerzitetske diplôme (DU) iz oblasti međunarodnog upravljanja imovinom (AUREP) koje je stekla u januaru 2017. godine.

Fani je položila advokatsku zakletvu u decembru 2014. i radila je u poreskom odeljenju kancelarije Joffe & associés u Parizu.

Pridružila se kancelariji Melot & Buchet u oktobru 2016.godine.

Advokat je u Parizu. 

fanny.pallier@nmb-avocats.com

Jan Prudon

Jan ima dve Master diplome, « Rukovođenje preduzećima » i « Poslovno pravo, kao i diplomu « Računovodstvene i finansijske studije » Univerziteta u Renu. Pošto je proveo petnaestak godina u okviru računovodstvenog biroa i u nekoliko preuzeća, pridružio se kancelariji Melot & Buchet 2018. godine.

Jan je advokat u Renu.

yann.prudon@nmb-avocats.com

Assistant


Ibrahim Soula

Kontakt

Kancelarija u Parizu :
46, rue de Provence - 75009 Paris
Telefon : +33 (0)1 77 72 66 70
Faks : +33 (0)1 77 72 66 71

Email : contact@nmb-avocats.com

Kancelarija u Renu :
16 Esplanade du Champ de Mars - 35000 Rennes
Telefon : +33 (0)2 72 88 38 10
Faks : +33 (0)2 72 88 02 99
jca logo2

legal 500

decideurs

best laywers
 
Copyright© Cabinet Melot & Buchet - Designed by Diaphragme.net